Ajándék gyertya!

Könyvek

Boltunk kis mérete és a kapható sokféle termék okozta helyszűke miatt sajnos csak kevés könyvet tudunk tartani. A folyamatosan változó kínálat természetesen szubjektív, ízlésünknek megfelelő, a számunkra fontos értékeken alapuló válogatás eredménye.

Tartalom

Általános ismertetők:
Mesekönyvek
Szépirodalom

Részletes ismertetők:
Albert Soesman: Tizenkét érzék
Bognár Péter: Sajna-sebaj
Dr. Lex Bos: Templomos lovagok régen és ma
Gajdos András: Az ember énekel
Georg Kühlewind: A hetedik nap vége
Georg Kühlewind: Csillaggyerekek
Georg Kühlewind: Gyereklélek
Johannes F. Brakel - Herbert Grohmann: Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek
Malgot István: Fuldokló istenek
Malgot István: Korábban indulj
Paul Matthews: Énekeld meg a teremtést!
Takáts Péter: A nyugati és a keleti vállalkozói mentalitásról
Torin M. Finser: Vándorúton - iskolában
Wolfram von Eschenbach: Parzival

Mesekönyvek

Gyermekeink lelki-szellemi fejlődésének fontos tápláléka a rendszeresen hallgatott - később olvasott - igazi, jó mese. Az elmúlt években sajnos elárasztották a könyvesboltok polcait a klasszikus népmeséket néhány mondatos "tanulsággá" rövidítő szörnyűséges mesekönyvek, melyekben a híres mesehősök nevén kívül más nemigen emlékeztet az eredeti történetre. Ezek a könyvek egész oldalas színes képeikkel csábítják vásárlásra a gyanútlan szülőket, de elolvasva őket sajnos többet ártanak, mint használnak gyermekeiknek.
Boltunkban igyekszünk eredeti szöveggel megjelentetett népmeséket, igényes fordításban kiadott klasszikus meséket tartalmazó könyveket kínálni (Grimm testvérek, Andersen, Milne, Illyés Gyula, Kormos István, Csukás István, Lázár Ervin, Bálint Ágnes, Wass Albert, Jacob Streit, Michael Ende stb.). Kaphatóak gyermekkorunkat idéző, reprint kiadásban megjelent könyvek, mint a Boribon és Kippkopp sorozat, vagy Bogyó és Babóca történetei.
Szívből ajánljuk a Simon kiadó gondozásában megjelent Ida Bohatta könyvecskéket - melyekben "emberi" állatok, virágok, manók nyüzsögnek - mindazoknak, akik ugyanazt a szeretetet érzik a teremtmények iránt, mint a bécsi szerzőnő.
Sokat segíthet a mesék fontosságának megértésében, az életkornak megfelelő mesék kiválasztásában a - boltunkban szintén kapható - 2005-ben Év Gyermekkönyve díjat nyert könyv, Boldizsár Ildikó Mesepoétikája. A szerző írásai alapján megismerhetjük a mesék bonyolult világát, a tipikus női és férfi szerepeket, a gyerekek gondolkodásmódját és a mesék gyógyító erejét, valamint azt is megtudhatjuk, hogy mi kell egy jó mesekönyvhöz.
 

Filozófia, vallás, pedagógia:

A helyszűke ellenére igyekszünk a különböző filozófiai irányzatok minél szélesebb palettájáról válogatni, hogy a hozzánk betérők válogatni tudjanak az érdeklődésüknek, világnézetüknek megfelelő klasszikusok és megjelenő újdonságok között.
Kínálatunkban megtalálhatóak a Kláris kiadó (www.klaris.hu) kiadványai, mint a Tandori Dezső fordításában megjelent Parzival, a Karátson Gábor fordította TAO TE KING és JI KING, Karátson egyéb írásai, az ALÉTHIA könyvsorozat Georg Kühlewind és más szerzők könyveivel.
Több, a kereszténységgel kapcsolatos kiadvány is megtalálható kínálatunkban és természetesen megvásárolható az Ó- és Újszövetségi Szentírás is Károli Gáspár fordításában.
Az antropozófia iránt érdeklődőknek Rudolf Steiner és más antropozófusok műveinek széles választékát ajánljuk.
A keleti bölcseletek felé kacsingatók megtalálhatják polcunkon többek között a Bhagavad-Gitát.
Figyelmükbe ajánljuk Hamvas Béla folyamatosan megjelenő műveit.
A gyermekük neveléséhez, az iskolaválasztáshoz segítséget, támpontot keresők kapaszkodót találhatnak például Vekerdy Tamás és más szerzők nálunk is megvásárolható könyveiben.

Az elejére!

Szépirodalom

Szépirodalmi kínálatunk is folyamatosan bővül, változik, hogy vendégeink megtalálják az ízlésüknek megfelelő művet, akár ajándékot keresnek, akár magukat szeretnék meglepni egy-egy klasszikus, vagy épp megjelent kortárs kiadvánnyal.Az elejére!

ALBERT SOESMAN: TIZENKÉT ÉRZÉK

Az emberi érzékelés új megközelítése

ISBN 963 86658 9 0

ISSN 1786-4984

Vonalkód: 9 789638 665898

Puhafedeles, cérnafűzött kötött, színes borító, 197 oldal

Téma: pszichológia

 

Az ember érzékszerveinek és az érzékelés folyamatának vizsgálatával több tudományág foglalkozik. A kutatások hihetetlen sok adatot halmoztak fel egy-egy érzékszerv felépítéséről, működéséről, az érzékelés szerepéről a gyermek fejlődésében, a felnőtt ember életében.

Albert Soesman különös utat választott az emberi érzékelés bemutatására. Mint orvos, rendkívül sok megfigyelést gyűjtött az érzékszervek anatómiai, fiziológiai és pszichológiai működéséről. Tanulmányozta Rudolf Steiner különböző műveit, amelyekben széles körű antropozófiai ismereteket talált az érzékszervek kialakulásáról, az ember fejlődésének és a kozmosz erőinek kapcsolatáról. Végül a témához illő kultúrtörténeti és mitológiai utalásokkal átszőtt kommentárjaiban az emberiség múltbeli fejlődési állapotait is fel-felidézi. Előadásaiban ezekre a forrásokra támaszkodva jutott azokhoz az összefüggésekhez, szokatlan megállapításokhoz, amelyek nem egyszer meglepik az olvasót.

Az emberi érzékelés Soesman könyvében bemutatott új megközelítése hasznos tanulmány tanároknak, orvosoknak, terapeutáknak, tanácsadóknak, pszichológusoknak és kutatóknak. De minden elfogulatlan olvasó érdekesnek találhatja ezt a könyvet gyermekei és saját maga érzékelési folyamatainak megfigyeléséhez, tudatosabb fejlesztéséhez: a mindennapok élményvilágának hallatlan kitágításához meríthet belőle gondolatokat.

 

Az elejére!

BOGNÁR PÉTER: SAJNA-SEBAJ

Kláris Kiadó, Budapest 2005

 

ISBN: 963 86658 7 4

Vonalkód: 9789 638 665843

Puhafedeles, cérnafűzött kötött, fekete-fehér borító, 59 oldal

Téma: szépirodalom, verses kötet

 

Egy papírszárnyú varrott

gerincű gépet tart, ha, kezében

az olvasó. Egy durva

egyszerűsítést.

 

Az elejére!

DR. LEX BOS: TEMPLOMOS LOVAGOK RÉGEN ÉS MA

Új-Manifest Kiadó

Gyógyító gondolatok…emberről és társadalomról című sorozat új, népszerű formában tárgyalja az ember és ember közti kapcsolatokat, az egyén viszonyát az emberi közösségekhez, főként a vállalkozások környezetében.. Rámutat arra, hogy milyen törvényszerűségek szerint működik egy emberi közösség.

Ez a sorozat ahhoz a vállalkozói réteghez szól, akik tudatosan akarják cégüket harmonikus emberi kapcsolatokra, helyes önismeretre, józan munkamorál kialakítására építeni, s emellett persze nyereségesek szeretnének maradni.

A szociális szervezet hármas tagozódása mintakép a társadalmi fejlődés számára. Rudolf Steiner válasza 1917-ben hangzott el először az első világháború kitörésére. Ez a mintakép a közvetlen emberi természethez kapcsolódik. Minden ember megtalálhatja önmagában azokat az ősi gondolati mintákat,a melyek e kép mögött rejlenek. Amennyiben az ember arra törekszik, hogy az életét eszerint a mintakép szerint alakítsa, akkor olyan emberré válik, aki megvalósítja önmagát és egyben lehetővé teszi mások szabadságát is. A könyv második része ezeket a mondatokat világítja meg közelebbről.

Az első rész pedig bemutatja, hogy milyen messzire nyúlnak vissza a történelemben ennek az impulzusnak a gyökerei. Kapcsolódva a Bencés kolostorok, illetve Columbán impulzusához, a Templomos lovagok két évszázadon át meghatározták az európai kultúrát. Később ez a hatás elsüllyedt, de újra felbukkant a Frnacia Forradalom eszményeiben, majd a reakció látszólag elsöpri, hogy végül teljes pompájában Rudolf Steiner kezében virágozzon ki ismét időszerűen mint társadalmi mintakép az emberiség számára.

A könyv első része írja le ezt a fejlődési folyamatot, amelyen a hármas tagozódás impulzusa keresztül megy, különös tekintettel a Templomos lovagok szerepére.

Az elejére!

GAJDOS ANDRÁS: AZ EMBER ÉNEKEL

Waldorf daloskönyv

PAIDAGOGOS SOROZAT

Kláris Kiadó, Budapest, 2005

Puhafedeles, cérnafűzött kötött, színes borító, kb. 350 oldal

Téma: pedagógia, zene

 

"Az éneklés és a zenélés olyan alapvető emberi képességek, mint a felegyenesedés, a beszéd vagy a gondolkodás. Zene és emberi élet – talán az utolsó nyolcvan-száz év kivételével – teljesen összefonódtak. Magyarországon még ötven évvel ezelőtt is azt hirdette Kodály Zoltán, hogy "a zene mindenkié", azaz nem a tehetségesek, a jó zenei hallással megáldottak privilégiuma, hanem az emberré válás mindenki számára nélkülözhetetlen eleme.

 

Ez a dalgyűjtemény a Waldorf iskolák tantervét és az e mögött húzódó gyermekfejlődési képet követi óvodától középiskoláig. A példatárat egy bevezető írás egészíti ki, amely alapvető kérdésekre keres válaszokat, melyeket ritkán vagy egyáltalán nem teszünk fel, mikor a gyerekekkel énekelünk, illetve ha az éneklésre, mint pedagógiai eszközre gondolunk. A zenei nevelés kérdésein keresztül remélhetőleg némi bepillantást nyújthatok a Waldorf pedagógia egészének szemléletébe is. A dalok persze a pedagógiai-szellemi háttér nélkül is bárki számára jól használhatóak és örömet nyújthatnak, hiszen a zene sajátos hatalma éppen abban áll, hogy mindenkiben azt szólítja meg, azt táplálja, ami a legmélyebben emberi, vagyis összeköt és nem szétválaszt."

 

(Gajdos András)

 

Az elejére!

GEORG KÜHLEWIND: A HETEDIK NAP VÉGE

Az intuitív gondolkodás tapasztalatai és konzekvenciái

Aletheia sorozat, Kláris Kiadó

ISBN: 963 86318 7 2

Vonalkód: 9 789638 631879

Keményfedeles, kötött, színes borító, 199 oldal

Téma: szellemtudomány

 

Részlet: "Ahhoz, hogy a teremtés nyolcadik napja, a világnak az ember általi továbbteremtése beköszöntsön, az embernek Szent György mozdulatát kellene megvalósítania. Szent Mihály képviselője az emberek világában, a Földön, a földi tudatban küzd a sárkánnyal, akit az arkangyal az égből a földre taszított (János, Jelenések könyve, 12, 7-8). Hogy féken tartsa, nem a sárkányra néz, hanem a megtisztított egekbe, hogy a küzdelemhez onnan merítsen erőt; vagy pedig rád tekint, a képet nézőre, hogy kövesd példáját: ez néma megbízása és bíztatása. Lefordítva mai nyelvünkre: az emberi nem válságát csak úgy oldhatjuk meg, ha tudatos utat találunk a lélek ege felé, az intuíciók forrásának irányában – nem a sárkányra kell szegeznünk a tekintetünket."

 

Georg Kühlewind

 

Az elejére!

GEORG KÜHLEWIND: CSILLAGGYEREKEK

Gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak bennünket

ALETHEIA SOROZAT

Kláris Kiadó, Budapest, 2002

 

Keményfedeles, kötött, színes borító, 127 oldal

Téma: szellemtudomány, pedagógia

 

Részlet Vekerdy Tamás előszavából: "Szokatlan könyvet tart kezében az olvasó. Első pillantásra: "nehéz" szöveget. Aki olvasott más ilyet, annak buddhista szövegek jutnak az eszébe – tibeti buddhisták, szerzetesek szent szövegei –, melyek az egész embert átható elme erőfeszítéseit követelik. Ez a szöveg tudatunkat akarja tágítani, iskolázni. Olvassuk, és könnyedén elszédülünk. Miről is van itt szó? Nem a gyerekeinkről fogunk itt hallani? Éppenséggel azokról, akikkel gondunk van – a nehéz gyerekekről? Mintha itt rólunk lenne szó, még a gyerekekről szóló fejezetekben is, a mi figyelmünkről, a mi koncentrációs lehetőségeinkről, a mi belső tartásunkról.

Az ember talán azt mondogatja magában: nem értem, nem értem – aztán egyszerre á! felvillan valami.

Minden nevelés önnevelés – mondja Rudolf Steiner.

Önnevelésre buzdít ez a könyv, mert ez teszi lehetővé azoknak a feladatoknak a megoldását, melyek elé gyerekeink állítanak minket. Igen, talán kis ördögökké válnak, és nem "normális" gyerekké ezek az öntörvényű csillaggyerekek, ha csak szülői, tanári helyzetünkből fakadó tekintélyünkre támaszkodva akarjuk őket rendre, "megfelelő" magatartásra szorítani."

 

 

Az elejére!

GEORG KÜHLEWIND: GYEREKLÉLEK

Egy autista kislány története

ALETHEIA SOROZAT

Kláris Kiadó, Budapest, 2003

 

Keményfedeles, kötött, színes borító, 219 oldal

Téma: gyógypedagógia, pszichológia

 

Melanie Bös 1979-ben született Németországban. Iskolái befejezése után gyógypedagógia tanulmányokat kezdett. Autisztikus és halmozottan fogyatékos gyerekeket gondoz különböző gyógypedagógia iskolákban és a Családsegítő Szolgálat keretein belül is.

A könyvben a szerző egy autista kislány ápolása közbeni mindennapi küzdelmeit írja le: tapasztalatait, harcát az autizmussal, a környezet értetlenségével és bizalmatlanságával, saját kételyeivel és kérdéseivel. A küzdelemből ő és ápoltja győztesen kerülnek ki, de kiszabadítva Sophie-t kemény burkából, ott állunk a kérdés előtt: hogyan tovább? Mi a következő lépés? Van-e, lehet-e folytatás, olyan-e a világ körülöttünk, amelybe képes lehet egy autista kislány kilépni?

A történet Németországban játszódik, de akár hazánkban is történhetne. Az őszinte hangvétel, a bátorság és elszántság sok embernek adhat erőt a mindennapokban. Miközben olvassuk a történetet, érezzük: ez nemcsak az autistákról, hanem rólunk is szól, nemcsak a súlyosan fogyatékosokról, hanem a bennünk levő autisztikus jegyekről is. Az elidegenedésről, ami miatt mi is félünk kilépni a világba.

A lélegzetelállító történet líraisága, amely a lélek pontos képét adja, ötvöződik a tudományos precizitással. A könyvben gyakorlati leírását láthatjuk a szorosan tartás és a támasztott kommunikáció módszerének. Mindezekről a függelékben ismételten pontos leírást kaphatunk a szerző és Georg Kühlewind tollából. A kötethez Georg Kühlewind írt ajánló utószót.

Az elejére!

JOHANNES F. BRAKEL - HERBERT GROHMANN: PÉZSMATULOK, FAKOPÁNCS ÉS DELFINEK

Így élnek az állatok


PAIDAGOGOS SOROZAT
Kláris Kiadó, Budapest, 2005
Puhafedeles, cérnafűzött kötött, színes borító, 143 oldal
Téma: pedagógia, olvasókönyv

Egyre civilizáltabb világunkban az embernek erőfeszítést kell tennie, hogy ne szakadjon el a Természettől, hogy megismerhesse a teremtett világ ezer titkát. Különösen fontos, hogy gyermekkorban eleven kapcsolat alakuljon ki a gyerek és az állatok között. A személyes élmények és az ennek következtében feltámadó olvasási kedv új dimenziót nyit meg a növekvő gyerek életében – megismeri és megszereti azokat a lényeket, amelyek társként, más létformában ugyancsak itt élnek velünk a Földön.
Földünk élővilágáról rendkívül sok könyv, fénykép, film készült. Azon kiadványok sorát szeretnénk szaporítani, amelyek élet közelbe hozzák, elevenen láttatják az állatvilág jeles és hétköznapi képviselőit, és úgy mutatják be azokat, hogy az olvasó gyermekben felkeltik a vágyat a további búvárkodás és a saját megfigyelések iránt. A Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek igazi jó olvasmány a 10-14 éves korosztály számára, de nagyobbak – még felnőttek is – élvezettel merülhetnek el benne.
Az elejére!

MALGOT ISTVÁN: FULDOKLÓ ISTENEK

ISBN 978-963-87309-2-3

Sorozat: Művészet és társadalom

 

A kisregény egy jávai utazás élményanyagából született.  A szigetet apokaliptikus vízió sújtja: a Teremtő Jávát használja kísérleti terepként. A fikció és a valóság keveredik, akár a városok és a dzsungelek árnyai.

Az elejére!

MALGOT ISTVÁN: KORÁBBAN INDULJ

Barangolások Cambodiában
 

ISBN: 978-963-87309-1-6
150 oldal, fűzött Kiadó: Kláris Kiadó és Pont Kiadó

A mű meggyőzően bontja ki azt az érzést, ami egy esendőségében is nagyszerű, hanyatlásával is rabul ejtő, mérhetetlenül szegény, de kulturális értelemben felfoghatatlanul gazdag országot járva hatalmasodik el a barangoló fehér idegen tudatában.
A modern civilizáció minden vétkét ismerő, a pénz iszonyatos hatalmából következő fejlődéstől iszonyodó vándor rádöbben: nem teheti, hogy ne szóljon - örök hűséget esküdve valakinek, "aki az elmúlt idők és széthulló terek" mögül néz vissza rá.
Az elejére!

PAUL MATTHEWS: ÉNEKELD MEG A TEREMTÉST!

Az írásművészet felszabadítása

PAIDAGOGOS SOROZAT

Kláris Kiadó, Budapest, 2005

 

 

Puhafedeles, cérnafűzött kötött, színes borító, 266 oldal

Téma: pedagógia

 

Paul Matthews könyve arra szólít fel bennünket, hogy az iskolai tanításban és tanulásban (akárcsak saját életünkben) ne a reprodukálás és az utánzás kényszere alatt nyögjünk és nyögessük diákjainkat, hanem az alkotó képzelet megindításával és táplálásával saját utat találjunk a kultúrához. A könyv 300 izgalmas feladata ehhez kínál gyakorlóanyagot, miközben közel visz az irodalmi művek születésének megértéséhez, a gondolkodás lehetőségét adó nyelv mélyebb ismeretéhez.

   A nyelv lehetőségeinek fölfedezése önmagunk fölfedezését is jelenti: képessé válunk elgondolkodni olyan természetesként elfogadott jelenségekről, amelyek a meg nem élt elfogadásban szürkévé teszik életünket. A gyakorlatok végzése közben átélhetjük, hogyan frissül meg látásunk, hogyan válunk képessé ismét a csodálkozásra és az örömre, hogyan tudunk úgy körülnézni az ismert dolgok és személyek világában, mintha először látnánk őket.

    A kreatív írásnak, amely csupán fedőneve a könyv tartalmának, Angliában nagy hagyománya van. Ideje, hogy a magyar pedagógia is befogadja, és ezzel élvezetesebbé tegye a diákok iskolai életét. Paul Matthews ismert angol költő – rábízhatjuk magunkat az emberi kreativitás és saját kreativitásunk fölfedezésének megújító és közösségteremtő útján.

Az elejére!

TAKÁTS PÉTER: A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓLISBN: 963 212 576 2
Vonalkód: 9 789 632 125763
Keményfedeles, fűzött,
színes borító, 103 oldal

Ki ne találkozott volna olyan vállalkozóval, aki tehetségének és kitartásának köszönhetően virágzó vállalkozást hozott létre, és amikor már úgy tűnik, hogy cége elérkezett a csúcsra, akkor ahelyett, hogy élvezné munkája gyümölcsét, saját művének rabjává válik. Úgy tűnik, hajnaltól késő estig dolgoznia kell, hogy vállalkozása működni tudjon, és a folyamatok rendben és stabilan működjenek. Nem marad egy szabad perce sem magára, sem pedig környezetére, így aztán körülötte mindenki szenved, családja hiányolja, barátai elhagyják. Innen pedig egyenes út vezet a tragédiákhoz.
El lehet kerülni a tragédiát? Minden vállalkozó tönkremegy abban, hogy saját művét megpróbálja életben tartani? Hogyan csinálják ezt a tapasztaltabb, tőlünk nyugatra élő és dolgozó vállalkozók? Ezekre a kérdésekre keresi és adja meg a választ ez a könyv, mely végigvezeti az olvasót a vállalkozások alapításától a tudatos vállalkozóvá válásig vezető úton. Bemutatja, hogy azok a problémák, melyekkel ma a hazai vállalkozók többsége küzd, nem saját hibájuk vagy egy sorscsapás következménye, hanem a fejlődés természetes velejárói. A könyv segítségével a tudatos vállalkozó képes lesz vállalkozása helyzetét és fejlődésének törvényszerűségeit felismerni és azokat befolyásolni. Ekkor saját kezébe veheti sorsának irányítását, és megindulhat egy olyan fejlődési úton, melynek eredménye egy jól működő, folyamataiban szervezett, környezetével harmóniával élő és dolgozó vállalkozás lesz. A könyv ehhez ad nemcsak elméleti, hanem igen sok és hasznos gyakorlati tanácsot és útmutatást. Olvasását javasoljuk minden vállalkozónak, kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Az elejére!

TORIN M. FINSER: VÁNDORÚTON - ISKOLÁBAN

Egy Waldorf-tanárnak és osztályának nyolc éves Odüsszeiája

PAIDAGOGOS SOROZAT

Kláris Kiadó, Budapest, 2005

 

 

Puhafedeles, cérnafűzött kötött, színes borító, 280 oldal

Téma: pedagógia

 

Torin M. Finser könyve megmutatja, hogy a pedagógia egyszerre tudomány és művészet: az emberi kultúra mély ismerete párosul benne a gyermeki lélek ihletett érzékelésével.

Szülők és pedagógusok sokat tudnak az iskola tévedéseiről, a tantervekkel és a gyermeki lélekkel való eredménytelen küszködésről. Ebben a könyvben egy ideálisnak tűnő útról olvashatnak beszámolót; arról az útról, amelyet a könyv tengerentúli pedagógus-írója osztályával tett meg – ahogy a könyv alcíme jelzi – Odüsszeiaként, bolyongásként, izgalmas kalandként, az emberi kultúra elsajátításáért, átéléséért. A Waldorf-pedagógia sajátossága, hogy az osztálytanító nyolc évig kísérheti tanítványait, végigélheti velük nemcsak személyiségük kibontakozását, de az emberi kultúra teljességét is.

A könyv mindkettőről beszámol: láthatjuk, hogyan alakul, változik a gyermek testében és lelkében, hogyan jelenik, jelenhet meg egyre inkább szellemi lénye testében; s ezenközben hogyan követi a tanár azt a megismerési vezérfonalat, amit a Waldorf-pedagógia alapítója, Rudolf Steiner mély emberismeretével és világismeretével az 1910-es évek végén mutatott meg. Steiner pedagógiai gondolatai szinte mentőövet kínálnak a folyamatosan válsággal küzdő, vergődő iskolának. Ezért is nagy ajándék a magyar pedagógiának ez a kitűnően, láttatóan megírt könyv, melyből minden pedagógus és pedagógusközösség inspirációt nyerhet munkájához, a szülők pedig támpontokat ahhoz, mit is keressenek az iskolában gyermekeiknek.

 

Az elejére!

WOLFRAM VON ESCHENBACH: PARZIVAL

Tandori Dezső műfordításában

CHÁRIS KÖNYVEK

Kláris Kiadó, Budapest 2004, a Goethe Intézet támogatásával 

 

ISBN: 963 86318 9 9 ö

Vonalkód: 9 789638 631893

 

Keményfedeles, kötött, I-II. kötet, 1025 oldal

Szépirodalom

A német középkor legszebb lovagregénye

Wolfram von Eschenbach főműve, az 1200 körül keletkezett Parzival a középkori német költészet legszebb lovagregénye. A több mint 24000 sorból álló monumentális költemény két nagy mondakört dolgoz fel: Artus király és kerekasztala, valamint a Grál-lovagok kalandjait

Artus király udvara kifinomult és művelt életmódjával minden más udvar eszményi példaképe. Ennek az udvarnak képezi tárgyi és eszmei középpontját a kerekasztal, amelyet minden lovag egyenrangúként ül körül. A Grál-mondakört jól ismerjük Richard Wagner operáiból. A Grál-lovagok kalandos történeteinek központja Munsalvaesche vára, itt szenved a beteg Anfortas király, akit csak a Grál látása tart életben. Őt kell megszabadítania gyötrelmeitől a még szinte gyermek Parzivalnak, akinek előbb azonban fel kell nőnie a rá váró feladathoz.

Wolfram von Eschenbach művének fő vonulata Parzival felnőtté válásáról szól. A még éretlen ifjú nem találja helyét a világban, ezért nem értheti a rá váró feladatot sem. A szenvedő királytól első találkozásukkor nem kérdezi meg betegsége okát: részvéténél erősebb a lovagi etikett megsértésének félelme. Az ifjú lovagnak még sok tapasztalatot kell gyűjtenie, kellő önismeretre és alázatra kell szert tennie ahhoz, hogy feltegye a megváltó kérdést és ezzel átvegye a Grál királyságot, amelyre hivatott.

A Parzival sok szempontból nagyon modern mű: az útkeresésről, az önállóvá válásról, a környezetünk támasztotta elvárások és saját lelki-szellemi érettségünk harmonizálásáról szól. Ugyanakkor hallatlanul izgalmas tudósítás egy letűnt korról: a lovagi világról, annak értékeiről és szokásairól, erkölcsi és társadalmi rendjéről.

Az elejére!

 
Látogatóink (2008.04.29. óta):
Látogatók